แก้กรรม กรณีสามีเจ้าชู้ ! ต้องทำอย่างไร.

174509

การแก้กรรมเรื่องสามีเจ้าชู้ สามีหรือแฟนนอกใจทำได้ง่ายๆเพียงทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
ตั้งนะโม 3 จบ ขอแผ่บุญให้สามี (ชื่อ-สกุล) และเจ้ากรรมนายเวร ศัตรู หมู่มารทุกภพทุกชาติที่เป็นผู้หญิง (ชื่อ) หรือใครก็ขอให้ได้และอโหสิกรรมและขาดออกจากสามีของข้าพเจ้า จะแยกจากกันโดยดีและเป็นธรรมชาติ เพราะมาชดใช้ด้วยกรรมจากปางก่อน จะแก้ไขด้วยอำนาจบุญหรือใส่บาตรด้วยพระสะดุ้งมาร 1 องค์ จุดธูป 3 ดอกตั้งนะโม 3 จบ และขอขมากรรมต่อหน้าพระพุทธรูปก่อนนำไปใส่บาตร เพียงเท่านี้ก็จะช่วยท่านได้ไม่ช้าก็เร็ว